Створення: 10.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 21/04/2015

Приватне акціонерне товариство “Електро” скликає загальні збори акціонерів 21.04.2015 о 09.30 за адресою товариства: Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул. Стаханова, 61, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2014р.
 6. Про реорганізацію ПрАТ «Електро» шляхом перетворення в ТОВ «Електро».
 7. Призначення комісії з припинення.
 8. Затвердження плану перетворення.
 9. Затвердження умов обміну акцій ПрАТ «Електро» на частки в статутному фонді ТОВ «Електро».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 15.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до директора Тищенко Н.А.

Реєстрація учасників зборів 21.04.15 з 09.00 до 09.30 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 1192/1539.
 • Основні засоби 461/564.
 • Довгострокові фінінвестиції 2/2.
 • Запаси 64/72.
 • Сумарна дбт заборгованість 665/901.
 • Нерозподілений прибуток 182/153.
 • Власний капітал 508/479.
 • Статутний капітал 181/181.
 • Поточні зобов’язання 684/1060.
 • Чистий прибуток 29/6.
 • Кількість акцій 30118/30118.
 • Чисельність працівників 12/15.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 46(2050) від 10.03.15.