Створення: 18.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 21/04/2014

Приватне акціонерне товариство “Електро” скликає загальні збори акціонерів 21.04.2014р. о 09.30 за адресою: Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул. Стаханова, 61, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2013р.
 4. Затвердження на посаді директора товариства.
 5. Про реорганізацію ПрАТ «Електро» шляхом перетворення в ТОВ «Електро».
 6. Призначення комісії з припинення (реорганізації) товариства.
 7.  Затвердження плану перетворення.
 8. Затвердження умов обміну акцій ПрАТ «Електро» на частки у статутному фонді ТОВ «Електро».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 15.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до директора Тищенко Н.А.

Реєстрація учасників зборів 21.04.14 з 09.00 до 09.30 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 1539/1291.
 • Основні засоби 564/625.
 • Довгострокові фінінвестиції 2/2.
 • Запаси 72/294.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 901/353.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 0/17.
 • Нерозподілений прибуток 153/147.
 • Власний капітал 479/474.
 • Статутний капітал 181/181.
 • Поточні зобов’язання 1060/817.
 • Чистий прибуток 6/9.
 • Кількість акцій 30118/30118.
 • Чисельність працівників 15/17.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 52(1805) від 18.03.14.