Створення: 29.01.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 28/01/2014

Рішенням загальних зборів від 28.01.2014: відкликані посадові особи, які перебували на посадах з 10.05.11: весь склад НР: Моор Андрій Володимирович, володіє 7,33% акцій; члени ради Вайгіна Ольга Олександрівна, акціями не володіє, Борисов Олександр Борисович, володіє 4,12% акцій; ревізор Моор Нонна Валентинівна, володіє 0,003% акцій. Тим же рішенням обрані терміном на три роки: головою НР Моор Андрій Володимирович, володіє 7,33% акцій, попередня посада – голова НР; членом НР Борисов Олександр Борисович, володіє 4,12% акцій, попередня посада – член НР, ревізором Моор Нонна Валентинівна, володіє 0,003% акцій, попередня посада – ревізор. Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Тищенко Наталія Анатоліївна