Створення: 20.12.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 17/12/2013

Рішенням наглядової ради від 17.12.2013:

  • звільнено директора Гамалій Марію Анатоліївну, акціями не володіє, перебувала на посадi з 10.05.2011;
  • призначена директором до переобрання Тищенко Наталія Анатоліївна, володіє 11,44% акцій, попередня посада: радник міського голови.

Згоди на оприлюднення паспортних даних не отрмано.
Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Тищенко Наталія Анатоліївна